Keskkonnaameti e-teenused
KLIS nr: Pealkiri: Piirkond: Arendaja:  
KMH: keskkonnamõju hindamine
KLIS nr Pealkiri Piirkond Algatamise kuupäev Algatamise põhjus Arendaja Otsustaja Aruande heakskiitmise või nõuetele vastavaks tunnistamise kuupäev
335297 Püssi paisjärve kaldajoone muutmise, süvendamise ning järve süvenduspinnase ja tahkete ainete uputamise ning Püssi paisul paisutuse likvideerimise ja silla rekonstrueerimise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõjude hindamise algatamine Ida-Virumaa 14.01.2022 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) Keskkonnaagentuur Keskkonnaamet 20.01.2022
335295 Enefit Power AS Sirgala karjääri maavara kaevandamise loa KMIN-074 muutmisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Ida-Virumaa 23.12.2021 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) Enefit Power AS Keskkonnaamet 20.01.2022
335293 Massiaru III liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamine Pärnumaa 09.12.2021 kaalutletud (KeHJS § 6 lq 2 või lg 2_1) VALICECAR OÜ Keskkonnaamet 20.01.2022
335291 AS HKScan Estonia Kiltsi broilerifarmi keskkonnamõjude hindamine Lääne-Virumaa 01.09.2021 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) AS HKScan Estonia Keskkonnaamet 20.01.2022
335275 AS Epler & Lorenz Ravila tn 75a põletustehase laiendamise ja põletusvõimsuse suurendamise keskkonnamõju hindamine Tartumaa 29.06.2021 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) aktsiaselts Epler & Lorenz Keskkonnaamet 20.01.2022
335292 Sihtasutus Pärnu Haigla jäätmepõletusseadme rajamise keskkonnamõju hindamine Pärnumaa 21.06.2021 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) Sihtasutus Pärnu Haigla Keskkonnaamet 20.01.2022
335289 Kiusumetsa liivakarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Pärnumaa 20.04.2021 kaalutletud (KeHJS § 6 lq 2 või lg 2_1) KMG Inseneriehituse A S Keskkonnaamet 20.01.2022
335288 Kernu järve korrastamise projekti keskkonnamõju hindamine Harjumaa 12.04.2021 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) Saue Vallavalitsus Keskkonnaamet 20.01.2022
334872 Tartumaal Kastre vallas Aardla külas Aardla liivakarjääri mäeeraldise kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine Tartumaa 02.11.2020 kaalutletud (KeHJS § 6 lq 2 või lg 2_1) Osaühing Inest Invest Keskkonnaamet 20.01.2022
334460 Tapa-Tartu raudtee lõigu 417,3-421,6 km olemasoleva silla asendamise ja kõverate ümberehitamise KMH Tartumaa 27.04.2020 kaalutletud (KeHJS § 6 lq 2 või lg 2_1) AS Eesti Raudtee Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 25.05.2020
334296 Soosaare turbamaardla kaguosa Aimlametsa tootmisala KMH Viljandimaa 02.03.2020 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) AS Miksaar Viljandimaa keskkonnateenistus 26.07.2004
335296 Elbu VII turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Pärnumaa 15.01.2020 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) Aktsiaselts Tootsi Turvas Keskkonnaamet 20.01.2022
335217 Osaühing Selja Muraka veisefarmi keskkonnamõju hindamine Pärnumaa 31.12.2019 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) osaühing Selja Keskkonnaamet 20.01.2022
335294 Enefit Power AS Estonia II põlevkivi kaevandamisloa taotluse keskkonnamõjude hindamine Ida-Virumaa 17.12.2019 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) Enefit Power AS Keskkonnaamet 20.01.2022
335279 Süsinõmme II liivakarjääris maavara kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine Ida-Virumaa 10.12.2019 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) AS YIT Eesti Keskkonnaamet 20.01.2022
335276 Suur-Sõjamäe 37/39 ohtlike jäätmete põletusseadme rajamise ja käitamise keskkonnamõju hindamine Harjumaa 04.11.2019 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) aktsiaselts Epler & Lorenz Keskkonnaamet 20.01.2022
334995 Nurme IV turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Pärnumaa 17.07.2019 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) OÜ TorfEst Keskkonnaamet 20.01.2022
334092 Estonian Cell AS-i haavapuitmassi tehase veevõtu laiendamise keskkonnamõju hindamine Lääne-Virumaa 10.07.2019 kaalutletud (KeHJS § 6 lq 2 või lg 2_1) Aktsiaselts Estonian Cell Keskkonnaamet 20.01.2022
334312 Elbu VI turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Pärnumaa 07.06.2019 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) AS Jiffy Products Estonia Keskkonnaamet 20.01.2022
334317 Kaopalu III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine Läänemaa 05.06.2019 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) aktsiaselts KIIRKANDUR Keskkonnaamet 08.10.2020