Keskkonnaameti e-teenused
KLIS nr: Pealkiri: Piirkond: Arendaja:  
KMH: keskkonnamõju hindamine
KLIS nr Pealkiri Piirkond Algatamise kuupäev Algatamise põhjus Arendaja Otsustaja Aruande heakskiitmise või nõuetele vastavaks tunnistamise kuupäev
335275 AS Epler & Lorenz Ravila tn 75a põletustehase laiendamise ja põletusvõimsuse suurendamise keskkonnamõju hindamine Tartumaa 29.06.2021 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) aktsiaselts Epler & Lorenz Keskkonnaamet 21.09.2021
334872 Tartumaal Kastre vallas Aardla külas Aardla liivakarjääri mäeeraldise kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine Tartumaa 02.11.2020 kaalutletud (KeHJS § 6 lq 2 või lg 2_1) Osaühing Inest Invest Keskkonnaamet 21.09.2021
334460 Tapa-Tartu raudtee lõigu 417,3-421,6 km olemasoleva silla asendamise ja kõverate ümberehitamise KMH Tartumaa 27.04.2020 kaalutletud (KeHJS § 6 lq 2 või lg 2_1) AS Eesti Raudtee Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 25.05.2020
334296 Soosaare turbamaardla kaguosa Aimlametsa tootmisala KMH Viljandimaa 02.03.2020 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) AS Miksaar Viljandimaa keskkonnateenistus 26.07.2004
335217 Osaühing Selja Muraka veisefarmi keskkonnamõju hindamine Pärnumaa 31.12.2019 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) osaühing Selja Keskkonnaamet 21.09.2021
335279 Süsinõmme II liivakarjääris maavara kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine Ida-Virumaa 10.12.2019 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) AS YIT Eesti Keskkonnaamet 21.09.2021
335276 Suur-Sõjamäe 37/39 ohtlike jäätmete põletusseadme rajamise ja käitamise keskkonnamõju hindamine Harjumaa 04.11.2019 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) aktsiaselts Epler & Lorenz Keskkonnaamet 21.09.2021
334995 Nurme IV turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Pärnumaa 17.07.2019 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) OÜ TorfEst Keskkonnaamet 21.09.2021
334092 Estonian Cell AS-i haavapuitmassi tehase veevõtu laiendamise keskkonnamõju hindamine Lääne-Virumaa 10.07.2019 kaalutletud (KeHJS § 6 lq 2 või lg 2_1) Aktsiaselts Estonian Cell Keskkonnaamet 21.09.2021
334312 Elbu VI turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Pärnumaa 07.06.2019 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) AS Jiffy Products Estonia Keskkonnaamet 21.09.2021
334996 Lagesoo turbatootmisala kaevandamise jätkamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Valgamaa 05.06.2019 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) AS VALMAP GRUPP Keskkonnaamet 21.09.2021
334317 Kaopalu III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine Läänemaa 05.06.2019 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) aktsiaselts KIIRKANDUR Keskkonnaamet 08.10.2020
334736 AS Enefit Kaevandused Ahtme II kaevanduse kaevandamisloa KMIN119 muutmise ja pikendamise taotluse keskkonnamõju hindamine Ida-Virumaa 28.05.2019 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) Enefit Kaevandused AS Keskkonnaamet 09.04.2021
333650 Laiküla III turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Läänemaa 11.04.2019 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) Aktsiaselts Torf Keskkonnaamet 25.09.2020
334313 Potsepa liivakarjääri laienduse maavara kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine Pärnumaa 22.03.2019 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) Osaühing Eesti Killustik Keskkonnaamet 23.10.2020
334976 Sarmeks Grupp OÜ Voore seafarmi keskkonnamõju hindamine Jõgevamaa 21.03.2019 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) Sarmeks Grupp OÜ Keskkonnaamet 21.09.2021
334091 Salla turbatootmisala töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Lääne-Virumaa 12.03.2019 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) Osaühing Vestur Keskkonnaamet 15.12.2020
335087 Teraviljakaubandus OÜ ja Undverk Põllumajanduslik OÜ Rääbise ja Sireli seafarmide keskkonnamõjude hindamine Jõgevamaa 12.02.2019 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) Teraviljakaubandus OÜ ja Undverk Põllumajanduslik OÜ Keskkonnaamet 21.09.2021
333922 Massiaru II liivakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Pärnumaa 13.12.2018 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) Osaühing Eesti Killustik Keskkonnaamet 21.09.2021
333651 Kauoja liivakarjääri kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine Pärnumaa 12.12.2018 kohustuslik (KeHJS § 6 lg1) aktsiaselts KIIRKANDUR Keskkonnaamet 16.03.2021