Keskkonnaameti e-teenused
E-keskkonnaameti teadete arhiiv
Kuupäev Pealkiri
18.08.2021 Tõrked esindusõigusega sisselogimisel 27-29 august
17.06.2021 Klienditugi osakonna koosolek
24.11.2020 Teadaanne
06.11.2019 Klienditugi ei tööta 7. nov.
01.04.2019 Keskkonnatasudeklaratsioonide esitamine infosüsteemis KOTKAS
19.04.2018 Katkestus Keskkonnaameti infosüsteemide töös
23.01.2018 FOKA plaaniline hooldus
07.12.2017 FOKA teenus ei tööta
06.10.2017 Välisõhu saastetasu arvutuste viga
17.04.2017 Äriregistri ja x-tee teenuste töös katkestus
10.01.2017 Katkestus FOKA teenuste töös
30.12.2016 E-maksuameti teenuste katkestus
18.12.2016 Võrguhooldus tööd 18. detsember
26.01.2016 E-teenuste uuendamine
18.01.2016 Keskkonnatasu esitamise tähtaeg
02.11.2015 FOKA teenuse plaaniline katkestus
23.09.2015 FOKA registri tehniline tõrge
09.09.2015 Katkestus e-teenuste töös
15.06.2015 Keskkonnalubade infosüsteemi versiooni uuendus.
28.05.2015 Häired ID kaardiga autentimisel
19.05.2015 FOKA-teenuse plaaniline katkestus
02.04.2015 Katkestused deklareerimisel
16.03.2015 Katkestused e-teenuste töös
29.01.2015 Veekastutuse aastaaruande esitamine
02.01.2015 Keskkonnakasutuse aruannete tähtaeg läheneb
03.11.2014 Katkestus e-maksuameti töös.
07.08.2014 Keskkonnaameti e-teenustele FARU teenuse lisandumine.
28.07.2014 Deklareerimine 2. kvartal 2014
15.04.2014 Keskkonnatasude deklareerimise ja tasumise tähtaeg
09.04.2014 Lubade muutmise käskkirja jõustumine
26.03.2014 Keskkonnatasude deklareerimse ja tasumise kohustusega lubade muutmine
11.03.2014 FOKA-teenuse plaaniline katkestus
26.02.2014 Keskkonnatasude deklareerimise ja tasumise tähtaeg
25.02.2014 Seadmete registreerimine FOKA registris
02.01.2014 Parandusdeklaratsiooni esitamine seoses Riigikohtu otsusega nr 3-4-1-27-13
23.12.2013 Hooldus MTA infosüsteemis
26.08.2013 Keskkonnaameti IT-teenuste katkestus 27.08 hilisõhtul
21.08.2013 FOKA-teenuse plaaniline katkestus
16.08.2013 Seoses taasiseseisvumispäevaga
16.08.2013 19. augusti pärastlõunal toimub e-keskkonnaameti plaaniline katkestus
18.06.2013 Tähelepanu!
05.04.2013 Parandatud: Deklaratsioonide esitamine 2013 I kvartalisse.
01.04.2013 Maavara kaevandamisõiguse tasu ja vee erikasutusõiguse tasu deklareerimine...
18.03.2013 Käitlemistoimingute registreerimine FOKA registris
16.01.2013 Klienditoe telefon 662 5999 ei tööta (Probleem lahenenud)
02.01.2013 Uuendused e-Keskkonnaameti portaalis
31.12.2012 E-keskkonnaameti tarkvara uuendamine
29.11.2012 E-keskkonnaameti portaali teenuste kasutamise küsimustik
28.09.2012 Keskkonnaamet tuleb meelde, et vastavalt välisõhu kaitse seadusele tuleb fl...
27.07.2012 Uus e-teenus fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete käitlemislubade...