Keskkonnaameti e-teenused

Teade

01.04.2013

Maavara kaevandamisõiguse tasu ja vee erikasutusõiguse tasu deklareerimine (Lahendatud)

Seoses Keskkonnaameti e-teenuste uuendamisel tekkinud tõrgetega on maavara kaevandamise luba omavatel ettevõtetel ning ettevõtetel, kes omavad vee erikasutusluba kaevandusest või karjäärist vee väljapumpamiseks võimalik deklareerida maavara kaevandmisõiguse tasu ja vee erikasutusõiguse tasu alates 08.aprillist 2013.a. Keskkonnaamet vabandab tekkinud ebamugavuse pärast. Kui osutub võimalikuks alustada deklareerimist varem, teavitatakse sellest koheselt Keskkonnaameti e-teenuste kodulehel.