Keskkonnaameti e-teenused

Teade

18.03.2013

Käitlemistoimingute registreerimine FOKA registris

Käitlemistoimingute registreerimise teenus elektroonses hoolderaamatus ehk FOKA registris ei ole veel täielikult avatud. Seniks soovitab Keskkonnaamet teostatud toimingud registreerida veel paberkandjal hoolderaamatusse. Teenuse täies mahus avamise kohta annab Keskkonnaamet koheselt ka teada.

Tuletame ühtlasi meelde, et vastavalt välisõhu kaitse seadusele on osoonikihti kahandavaid aineid või fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldava seadme hoolderaamatu säilitamine kohustuslik kuni 31.01.2017.