Keskkonnaameti e-teenused

Teade

01.04.2019

Keskkonnatasudeklaratsioonide esitamine infosüsteemis KOTKAS

Alates 1. aprillist 2019 saab veekasutuse, veesaaste, välisõhu ja jäätmetega seonduvaid keskkonnatasudeklaratsioone esitada uues infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee

Maavarade kaevandamisega seotud deklaratsioonide esitamine jääb veel üheks aastaks e-teenuste portaali https://eteenus.keskkonnaamet.ee/

Varasematel aastatel esitatud keskkonnatasu deklaratsioonide infot KOTKAS infosüsteemi üle viidud ei ole. Perioodis 2015 – 2018 e-teenustes esitatud keskkonnatasu deklaratsioonide parandamine on võimalik endiselt e-teenuste portaalis https://eteenus.keskkonnaamet.ee

KOTKAS infosüsteem on loodud eesmärgiga võimaldada mitte ainult deklareerimist, vaid ka keskkonnalubade taotlemist, aastaaruandluse esitamist ja täita muid loa kohustusi. Seoses sellega ei kehti e-teenustes sõlmitud kasutuslepingud ja volitused KOTKAS-es. Infosüsteemi sisse logimisel palutakse Teil tutvuda uute kasutustingimustega ja allkirjastada selle kohane nõusolek.

Ettevõtete esindusõigused küsitakse äriregistrist. Ettevõttes esindusõigust omav isik endale volitusi vormistama ei pea. Volitamise võimalus KOTKAS-es on ikka olemas.

Mõlema infosüsteemi puhul on klienditoe teenindajad ja kontaktid samad: klienditugi@keskkonnaamet.ee, telefon 662 5999