Keskkonnaameti e-teenused

Teade

07.12.2017

FOKA teenus ei tööta

Seoses FOKA rakenduse hooldusega esineb fluoritud kasvuhoonegaase ning osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete haldamise ja käitlustoimingute registreerimise teenuses katkestus.

Hooldustööd lõpetatakse 8 detsembril.

Vabandame ebamugavuste pärast

Keskkonnaamet