Keskkonnaameti e-teenused

Teade

17.04.2017

Äriregistri ja x-tee teenuste töös katkestus

Registrite ja Infosüsteemide Keskus annab teada, et teisipäeval 18. aprillil kell 19.30 - 23.30 esineb hooldustööde tõttu e-äriregistri (sh x-tee teenustes), ettev&otlide;tjaportaali ning Euroopa äriregistri teenustes katkestus.

Tulenevalt sellest ei ole nimetatud ajavahemikul logida Keskkonnaameti e-teenustesse ettevõtte esindajana. Samuti ei ole võimalik ettevõtte nimel sõlmida kasutuslepingut, volitusi ega esitada deklaratsioone.

Vabandame ebamugavuste pärast
Keskkonnaamet