Keskkonnaameti e-teenused

Teade

30.12.2016

E-maksuameti teenuste katkestus

2. jaanuaril 2017. a alates kl 09.00 kuni 3. jaanuaril 2017. a kl 09.00 toimub katkestus e-maksuameti/e-tolli teenuste, rakenduste ja X-tee teenuste kasutamisel. Samuti ei toimi avalikud päringud Maksu- ja Tolliameti infosüsteemidesse.
Piiriületusel tolliprotseduuride rakendamiseks tuleb kasutada asendustoiminguid, mis võivad tavalisest mõnevõrra kauem aega võtta. Palume sellel ajavahemikul katkestusega arvestada ja soovitame võimalusel selleks ajaks tollivormistust mitte planeerida.

Maksu- ja Tolliamet vabandab võimalike ebamugavuste pärast.

Üheks Maksu-ja Tolliametiga infot vahendatavaks teenuseks on ka Keskkonnaameti e-teenus keskkonnatasude deklaratsioonide esitamiseks.
Soovitame e-keskkonnaameti teenuste kasutamist deklaratsioonide esitamiseks ajavahemikul 2.-3. jaanuar vältida.