Keskkonnaameti e-teenused

Teade

29.11.2012

E-keskkonnaameti portaali teenuste kasutamise küsimustik

Lugupeetud e-keskkonnaameti teenuste kasutaja!

E-keskkonnaameti teenuste portaal avati 2011. aasta juunis. Esimese e-teenusena pakkusime keskkonnatasude elektroonilist deklareerimist. Nüüd pakume juba nelja e-teenust. Et muuta teenuste kasutamist Teile veel paremaks ja käepärasemaks, soovime tagasisidet meie e-teenuste keskkonna kohta.Kui olete kasutanud e-keskkonnaameti teenuseid, siis olete õige inimene küsimustele vastama. Teie vastuste põhjal kaardistame e-keskkonnaameti arendusvajadused. Oleme väga tänulikud, kui annate tagasisidega oma panuse e-keskkonnaameti arengusse.
Küsimustik koosneb 8 küsimusest ning täitmine võtab aega ca 5 minutit. Küsitlus on anonüümne.
Küsimustik asub SIIN. Aitäh!