Keskkonnaameti e-teenused

Teade

07.08.2014

Keskkonnaameti e-teenustele FARU teenuse lisandumine.

Keskkonnaameti e-teenuste kaudu pääseb nüüd ligi ka Fluoritud kasvuhoonegaaside aruandlusmoodulile (FARU).
Teenus paikneb Keskkonnaameti e-teenuste lehel valikus Teenused > F-gaaside aruandlus.
Teenusele ligipääsuks peab kasutaja omama kas ettevõtte esindusõigust, peakasutaja volitust või spetsiaalset teenuse kasutamise volitust.
Teenuse kasutamise volitus tuleb vormistada esindusõigust omaval isikul ning selles peab olema kindlasti ära toodud ettevõtte nimi ja registrikood, kelle nimel volitus edastatakse, volitatavate nimed ja isikukoodid ning volitatava teenuse nimetus.

Uuenduse raames on võimalik esitada ka volikirja FOKA teenuse kasutamiseks.
Teenuse kasutamise volitus tuleb edastada digitaalselt allkirjastatult klienditoe e-posti aadressile klienditugi@keskkonnaamet.ee

Kui ettevõte on volitanud teid teenust kasutama, näete vastava teenuse juures linki nt. "Suundu FARU keskkonda Ettevõtte esindajana".
Kui kasutate teenust peakasutaja volituse alusel tuleb valida ettevõtte nime viiteta link.