Keskkonnaameti e-teenused

Teade

15.04.2014

Keskkonnatasude deklareerimise ja tasumise tähtaeg

2014 I kvartali keskkonnatasu deklaratsiooni esitamise tähtaeg on 17. aprill 2014.

Keskkonnatasu deklaratsioone saab esitada elektrooniliselt e-keskkonnaametis aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/.

Keskkonnatasu deklaratsioone saab Keskkonnaametile saata ka posti teel või digitaalselt allkirjastatult e-posti teel.

Lugupidamisega, Keskkonnaamet