Keskkonnaameti e-teenused

Teade

26.03.2014

Keskkonnatasude deklareerimse ja tasumise kohustusega lubade muutmine

Keskkonnalubade muutmine haldusorgani algatusel.

Seoses 23.03.2014 jõustunud keskkonnatasude seaduse (KeTS) § 334 lg 1, muutus keskkonnatasu deklaratsiooni esitamise ja tasumise tähtaeg 25. kuupäeva asemel 17. kuupäevale.

Arvestades, et KeTS § 37 lg-st 51 tulenevalt on keskkonnatasu maksmise tähtaeg keskkonnatasu deklaratsiooni esitamise tähtaeg, peavad tasukohustuslased edaspidi keskkonnatasu maksmise ümber korraldama aruandekvartali 17. kuupäeva jaoks.

Keskkonnaameti poolt väljastatud keskkonnalubades määratud deklaratsiooni esitamise kuupäeva korrastamisest loe siit.