Keskkonnaameti e-teenused

Teade

11.03.2014

FOKA-teenuse plaaniline katkestus

Seoses uuenduste paigaldamisega ei ole fluoritud kasvuhoonegaase ning osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete haldamise ja käitlustoimingute registreerimise teenuses (FOKA) ajavahemikus 11.03.2014-12.03.2014 ligipääsetav.