Keskkonnaameti e-teenused

Teade

26.02.2014

Keskkonnatasude deklareerimise ja tasumise tähtaeg

Lugupeetud ettevõtte juht,

Anname teada, et seoses Euroopa Nõukogu direktiivi 2011/85/EL ülevõtmisega on Riigikogus vastu võetud Riigieelarveseaduse muutmise seadus 513 SE (edaspidi RES, eelnõu ja menetluskäiguga saate tutvuda siit ).

Eelnõuga võetakse siseriiklikusse õigusesse üle Euroopa Nõukogu direktiiv 2011/85/EL liikmes­riikide eelarve­raamistiku miinimum­nõuete kohta, mille ülevõtmise tähtaeg liikmesriikidele oli 31. detsember 2013. a.

Muudatus hõlmab muuhulgas ka keskkonnatasude deklareerimise ja tasumise kuupäeva ehk Keskkonnatasude seaduse §-s 33(4) muutmist (RES muutmise eelnõu lõppteksti § 98 p 1). Seadusega muudetakse keskkonnatasu deklareerimise kuupäeva. Edaspidi on keskkonnatasu deklareerimise kuupäev kvartalile järgneva kuu 17. kuupäev. Muudatus on vajalik selleks, et riigi tulud saaksid arvestatud tekkepõhiselt ja õiges perioodis, vastavalt eelnimetatud direktiivi nõuetele.

Kuna seaduse jõustumist on oodata märtsikuus, siis laieneb see muudatus ka 2014. aasta I kvartali keskkonnatasude deklareerimisele ja tasumisele, mistõttu palume sellega arvestada ja viia oma töökorralduses sisse vajalikud muudatused.

Täiendavate küsimuste tekkimisel palume pöörduda Keskkonnaameti poole info@keskkonnaamet.ee.

Lugupidamisega

Keskkonnaamet