Keskkonnaameti e-teenused

Teade

02.01.2014

Parandusdeklaratsiooni esitamine seoses Riigikohtu otsusega nr 3-4-1-27-13

Riigikohtu otsusega nr 3-4-1-27-13 tunnistati kehtetuks osa vee erikasutusõiguse tasu (karjääridest väljapumbatav vesi, kaevandustest väljapumbatav vesi ja jahutusvee võtmine muudest veekogudest) ja kaevandamistasude määrustest tagasiulatuvalt (2013.aasta II ja III kvartali kohta). Tagastamine toimub Keskkonnatasude seaduse (KeTS) § 431 lg 2 ja Maksukorralduse seaduse (MKS) § 33, § 106 ja 107 alusel.

Tagasi arvestamine ei toimu automaatselt, selleks peab esitama Keskkonnaametile keskkonnatasu parandusdeklaratsiooni.
Et parandusdeklaratsiooni esitamine sujuks ja oleks Teile maksimaalselt mugav, valmistas Keskkonnaamet ette eeltäidetud parandusdeklaratsioonid. Aluseks võeti hetkel kehtivate deklaratsioonide andmeid Keskkonnaameti e-teenuse portaalis (maksustamisperioodid 2013. aasta II ja/või III kvartal).

NB! Eeltäidetud deklaratsioonid ei ole esitatud, kuna nende esitamise õigus on vaid Teil endal.