Keskkonnaameti e-teenused

Teade

21.08.2013

FOKA-teenuse plaaniline katkestus

Seoses serverite hooldusega ei ole ajutiselt ligipääsetav fluoritud kasvuhoonegaase ning osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete haldamise ja käitlustoimingute registreerimise teenus.

Katksetus kestab orienteeruvalt kella 12:00-ni.