Keskkonnaameti e-teenused

Teade

05.04.2013

Parandatud: Deklaratsioonide esitamine 2013 I kvartalisse.

Ettevõtetel, kellel on maavara kaevandamise luba või vee erikasutusluba kaevandusest ja karjäärist vee välja pumpamiseks, on võimalik deklareerida keskkonnatasu 2013. aasta I kvartalis.