Keskkonnaameti e-teenused

Teade

27.07.2012

Uus e-teenus fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete käitlemislubade elektroonisliseks taotlemiseks

Avatud teenuse kaudu on võimalik koostada ja esitada nimetatud taotlused paberivabalt läbi e-keskkonnaameti portaali.


Vaata ka:
Loataotluste algatamise ja volikirjade andmise juhis (PDF)
Keskkonnalubade taotlemise juhend (PDF)