Keskkonnaameti e-teenused
Ohtlike jäätmete saatekirjad
Ohtlike jäätmete saatekirjade koostamine toimub alates 01.01.2016.a. aadressil: https://ojs.envir.ee/ .

Juhatuse liikmetele luuakse infosüsteemi poolt automaatselt uus kasutajakonto vastavalt
äriregistri esindusõiguse päringule.

Kuni 31.12.2015.a. koostatud saatekirjad asuvad aadressil: https://klis.envir.ee/wts/test/ .

Kontakt:

Keskkonnaagentuur,
ojs@envir.ee, 673 7593
Mustamäe tee 33, Tallinn, 10616