Keskkonnaameti e-teenused
Tere tulemast!

Olete Keskkonnaameti keskkonnateenuste portaali avalehel.

Keskkonnateenuste portaal on Keskkonnaameti kliendiportaal, mille kaudu saavad kliendid kasutada erinevaid Keskkonnaameti pakutavaid elektroonilisi teenuseid. Kliendiportaali abil pakume Keskkonnaameti klientidele võimalust mugavaks andmevahetuseks interneti teel.

Keskkonnaameti e-teenuste portaali kaudu saab kasutada järgmiseid teenused:

- Keskkonnatasude elektrooniline deklareerimine
Põhiteenusena on võimaldatud keskkonnatasu deklaratsioonide koostamine ja esitamine ühtses e-keskkonnas. Deklaratsiooni koostamisel tuleb sisestada keskkonnakasutuse andmed ja elektrooniline vorm genereerib automaatselt keskkonnatasu summa. See välistab vigu ning on mugav ja kasutajasõbralik.
Info keskkonnatasude deklareerimise kohta

- Veekaitsevööndis karjatamise teatise ja sõnniku laotuse taotluse esitamine
Teatist veekaitsevööndis karjatamise ja taotlust vedelsõnniku laotamise kohta saab esitda Veeveebis
Infosüsteemi saab kasutada iga ID-kaarti omav isik. Teatise või taotluse saab esitada menüüst "Asjaajamine". Kui ID-kaardiga sisse logimisel vastavat valikut näha ei ole, tekib see järgmiseks tööpäevaks.

- Puurkaevude ja puuraukude andmete esitamine elektroonilisel teel
Info puurkaevude ja puuraukude rajamise kohta

- Fluoritud kasvuhoonegaasidega tegutseva isiku käitlemislubade elektrooniline taotlemine
Info käitlemislubade taotlemise kohta

- Fluoritud kasvuhoonegaase ning osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete haldamise ja käitlustoimingute registreerimise teenus
Info Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete ja käitlemistoimingute kohta

-Keskkonnakasutusega seotud aasta-aruannete esitamine.
Kõik aastaaruanded tuleb esitada infosüsteemi KOTKAS kaudu.
Välisõhu saastamisega seotud aruanne esitada 31. jaanuariks
Veekasutuse aastaaruanne esitada 1. märtsiks 2020
Jäätmearuanne esitada 31. jaanuariks
Keskkonnaameti e-teenuste kasutamiseks tuleb portaali siseneda ID-kaardiga.

Sisene ID-kaardiga 

ID-kaardi kasutamise abiinfo www.id.ee.
ID-kaardi kasutamisel tuleb järgida turvareegleid.

E-keskkonnaameti portaali üldine kasutusjuhend (PDF)

Alates 2019 aastast toimub keskkonnatasude deklareerimine ja vastava tarbimisaasta aastaaruandluse esitamine infosüsteemis
KOTKAS.

Kuna uus infosüsteem on rohkemate teenustega tuleb infosüsteemi kasutamiseks sõlmida kasutusleping ja uuendada volitused.
Äriregistris ettevõtte esindusõigust omavad isikud saavad deklaratsioone esitada lisa volitusteta. Esindusõigust omav isik saab portaalist teha volitused teistele isikutele deklaratsioonide esitamiseks.

Eelnevate perioodide deklaratsioonide parandamine on võimalik Keskkonnaameti e-teenustes ehk infosüsteemis, kuhu deklaratsioon algselt esitati.

NB! Seoses e-teenuse kaudu pakutavate teenuste kolimisega uutesse keskkondadesse ei viida e-teenuse keskkonda sisse uuendusi.
Alates 20.10.2020 kaob käesolevasse keskkonda mobiili ID-ga autentimise võimalus. Keskkonda saab endiselt sisse logida ID-kaardiga.
ID-kaardiga on parandatavad e-teenuste kaudu esitatud keskkonnatasu deklaratsioonid ja kasutatavad ka teised e-teenuse kaudu pakutavad teenused.
Uute kasutuslepingute sõlmimiseks võtke ühendust klienditoega.
Probleemide esinemisel aitab Keskkonnaameti klienditugi: klienditugi@keskkonnaamet.eeKeskkonnaameti klienditoe telefon: 662 5999
Töö aeg:
E-N 09:00-16:00
R 09:00-14:30

Klienditoe tööaeg pühade ajal:
23. detsember 9:00-14:00
24. veebruaril ei tööta


Deklareerimist puudutavad küsimused saab saata e-posti aadressile
klienditugi@keskkonnaamet.ee
Väljaspool tööaega vastab klienditoe telefonile automaatvastaja, kus saab jätta teate.Teate jätmisel öelda kindlasti ka oma nimi ja kontaktandmed.


SA Keskkonnainvesteeringute KeskusToetab Euroopa Liit / Eesti Riiklik Arengukava