Keskkonnaameti e-teenused
Tere tulemast!

Olete Keskkonnaameti keskkonnateenuste portaali avalehel.

Keskkonnaameti e-teenuste portaali kaudu saab kasutada järgmiseid teenused:

- Keskkonnatasude elektrooniline deklareerimine
Eelnevate perioodide deklaratsioonide parandamine e-teenustes ehk infosüsteemis,
kuhu deklaratsioon algselt esitati, on võimalik läbi klienditeeninduse.
Info keskkonnatasude deklareerimise kohta

Alates 2019 aastast toimub keskkonnatasude deklareerimine infosüsteemis
KOTKAS.
Uus infosüsteem on rohkemate teenustega ja infosüsteemi kasutamiseks tuleb sõlmida kasutusleping ja uuendada volitused.
Äriregistris ettevõtte esindusõigust omavad isikud saavad deklaratsioone esitada lisa volitusteta. Esindusõigust omav isik saab portaalist teha volitused teistele isikutele deklaratsioonide esitamiseks.

- Veekaitsevööndis karjatamise teatise ja sõnniku laotuse taotluse esitamine
Teatist veekaitsevööndis karjatamise ja taotlust vedelsõnniku laotamise kohta saab esitda Veeveebis
Infosüsteemi saab kasutada iga ID-kaarti omav isik. Teatise või taotluse saab esitada menüüst "Asjaajamine". Kui ID-kaardiga sisse logimisel vastavat valikut näha ei ole, tekib see järgmiseks tööpäevaks.

- Puurkaevude ja puuraukude andmete esitamine elektroonilisel teel
Info puurkaevude ja puuraukude rajamise kohta

- Fluoritud kasvuhoonegaasidega tegutseva isiku käitlemislubade elektrooniline taotlemine
Info käitlemislubade taotlemise kohta

-Keskkonnakasutusega seotud aasta-aruannete esitamine.
Kõik aastaaruanded tuleb esitada infosüsteemi KOTKAS kaudu.
Välisõhu saastamisega seotud aruanne esitada 31. jaanuariks
Veekasutuse aastaaruanne esitada 15. veebruariks 2021
Jäätmearuanne esitada 31. jaanuariks
Keskkonnaameti e-teenuste kasutamiseks tuleb portaali siseneda ID-kaardiga.

Sisene ID-kaardiga 

ID-kaardi kasutamise abiinfo www.id.ee.

E-keskkonnaameti portaali üldine kasutusjuhend (PDF)

Seoses e-teenuse kaudu pakutavate teenuste kolimisega uutesse keskkondadesse ei viida e-teenuse keskkonda sisse uuendusi ja võib esineda tõrkeid e-teenuste portaali kasutamisel. Teenuste taastamise ja vigade likvideerimisega tegeletakse järk-järgult.
Alates 20.10.2020 kaob käesolevasse keskkonda mobiili ID-ga autentimise võimalus. Keskkonda saab endiselt sisse logida ID-kaardiga.
ID-kaardiga autentides on parandatavad e-teenuste kaudu esitatud keskkonnatasu deklaratsioonid ja kasutatavad ka teised e-teenuse kaudu pakutavad teenused.

ID-kaardiga allkirjastamine ei ole enam võimalik. Uute kasutuslepingute ja volituste sõlmimiseks võtke ühendust klienditoega: klienditugi@keskkonnaamet.ee
Sellele aadressile on võimalik edastada ka digitaalselt allkirjastatud paberdeklaratsioone.

Palume vabandust võimalike ebamugavuste pärast.

Keskkonnaameti klienditoe telefon: 662 5999
Töö aeg:
E-N 09:00-16:00
R 09:00-14:30

30 septembril viibib klienditugi eemal seoses koolitusega.

Deklareerimist puudutavad küsimused saab saata e-posti aadressile
klienditugi@keskkonnaamet.ee
Väljaspool tööaega vastab klienditoe telefonile automaatvastaja, kus saab jätta teate. Teate jätmisel öelda kindlasti ka oma nimi ja kontaktandmed.


SA Keskkonnainvesteeringute KeskusToetab Euroopa Liit / Eesti Riiklik Arengukava