Keskkonnaameti e-teenused
KSH: keskkonnamõju strateegiline hindamine
KLIS NR: 331918
KSH PEALKIRI: Vormsi valla teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Strateegilise planeerimisdokumendi nimetus ja eesmärk:
EMTAK:
KSH piirkond: Läänemaa
KSH piirkond: Vormsi
KOV: 0907 Vormsi vald
KSH algatamise kuupäev: 28.05.2012
KSH algatamise põhjus: Kohustuslik
Algatamise otsus: teemaplaneeringu_KSH_algatamine.pdf
Strateegilise planeerimisdokumendi algataja: Vormsi Vallavolikogu
Strateegilise planeerimisdokumendi koostaja: Vormsi Vallavalitsus, OÜ Pärnu Instituut
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja: Vormsi Vallavalitsus
Ekspert: LEMMA OÜ
KSH järelevalvaja: Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
KSH programm
KSH programm: Vormsi_TP_KSH_programm_lisadeta.pdf
Programmi heakskiitmise kuupäev: 11.09.2015
KSH programmi heakskiitmise otsus: HLS_6_8_19832_2_1.bdoc
KSH aruanne
KSH aruanne: Vormsi_TP_KSH_12032021.pdf
KSH aruande heakskiitmise kuupäev: 25.05.2021
KSH aruande heakskiitmise otsus: KSH_aruande_heakskiitmine.asice
Täiendavad materjalid:
Strateegilise planeerimisdokumendi kehtestamine:
MH eksperdid
Eksperdi nimi Tüüp Mõjuvaldkonnad Litsentsi nr Litsentsi kehtivus
Piret Toonpere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
KMH0153 10.07.2026